Kam umístit mobilní WC

Kam umístit mobilní WC

Výhoda mobilních toalet spočívá především v možnosti jejich umístění na jakékoliv místo. I přesto však platí několik základních pravidel, která je třeba při umísťování mobilních WC dodržovat. Budete-li se těmito pravidly řídit, ušetříte si tím spoustu starostí. 

Přístup k toaletě

Až budete zvažovat, kam umístit mobilní WC, berte v potaz především přístup k němu. Musí být bezproblémový nejen pro pěší, ale také pro vozidla. Na dané místo je totiž potřeba záchod dopravit, přístup je důležitý také z důvodu servisu a čištění i následného odvozu. Mobilní WC musí být v dosahu do 7 metrů od servisního vozidla.

Mobilní toalety musí mít ve svém okolí dostatek prostoru pro příjezd servisního vozu. Myslete také na odstranění překážek a maximální zjednodušení přístupové cesty k WC. Tím se servis a manipulace výrazně usnadní a zrychlí. Obraťte se na nás i v případě, že bezproblémový přístup k toaletě není z různých důvodů možný. Konkrétní případy vyřešíme individuálně.

Rovná zpevněná plocha

Kam umístit mobilní WC? Vždy na rovnou plochu! Mobilní toalety se neumísťují do kopce ani z kopce, stejně jako se nestaví na nerovné povrchy. Výraznější nerovnosti způsobují špatnou stabilitu umístěných toalet. O jejich převrhnutí rozhodně nestojíte. Mobilní WC jsou stabilní a pevná, musí však být umístěna na vhodném podkladu.

Ten by měl být v ideálním případě zpevněný. Beton, asfalt, kamenný podklad zajistí stabilitu za jakýchkoliv podmínek. Bez problémů lze mobilní toalety umístit také na trávu či hlínu, při velkých dešťových srážkách však může dojít k podmáčení podkladu a ztrátě stability. Proto, je-li to možné, umísťujte mobilní WC na rovné betonové, kamenné či asfaltové povrchy, na kterých budou toalety pevně stát i při velmi nepříznivých podmínkách.

Umístění do stínu

Pokud si přenosné toalety pronajímáte v letním období, snažte se je umístit alespoň částečně do stínu. Díky skleníkovému efektu dochází při silném působení slunečních paprsků k enormnímu ohřívání uvnitř toalety.

Pokud jej umístíte na přímé slunce, musíte počítat s tím, že se uvnitř budete cítit jako v sauně. Položením mobilní toalety do zastíněného prostoru, krytého stromy, domy, ploty a dalšími prvky, se působení skleníkového efektu výrazně snižuje.
Až budete v budoucnu přemýšlet, kam umístit mobilní WC, zapamatujte si dva stěžejní body – k toaletě musí být bezproblémový přístup a musí stát na rovném a zpevněném povrchu.