Počet WC

Pomocí naší kalkulačky jednoduše zjistíte, kolik mobilních toalet budete pro své účely potřebovat. Dobrý odhad a kvalitní vstupní data jsou při výpočtu ideálního množství mobilních záchodů stěžejní. Díky našemu kalkulátoru objednáte jen tolik kabinek, kolik bude nezbytné, a tím ve výsledku ušetříte. Naše výpočty vychází z normy ČSN EN 16194 a z bohatých zkušeností v praxi.

Kolik WC potřebuji na staveniště?

Potřebujete-li zajistit zapůjčení mobilních WC pro účely staveniště, jedná se zpravidla o pronájem dlouhodobý. U dlouhodobého pronájmu se servis toalet provádí obvykle 1 týdně, čemuž je třeba přizpůsobit i počet jednotlivých kabinek. Vložte vstupní údaje do vpravo nahoře umístěné kalkulačky a ihned se dozvíte, kolik mobilních toalet pro dlouhodobý pronájem potřebujete.

Výpočet množství potřebných záchodů platí při dlouhodobém pronájmu pro jakékoliv účely. Netýká se tedy jen zapůjčení kabinek na staveniště, ale též na letní tábory, kempy, hřiště, trhy a podobně.

Kolik WC potřebuji na kulturní událost?

U krátkodobého pronájmu je zásadní zvládnout silný nápor uživatelů mobilních WC během jednoho dne. Tomu musí odpovídat také počet zapůjčených kabinek. Požadavky na množství mobilních záchodů se při krátkodobém pronájmu od dlouhodobého nepatrně liší.

Kabinky jsou využívány větším počtem osob ve zvýšené frekvenci během jednoho či několika dní. V online kalkulátoru proto zvolte, máte-li zájem o pronájem dlouhodobý či krátkodobý.

Krátkodobý pronájem mobilních WC se využívá právě při pořádání kulturních a společenských akcí různého charakteru. Koncerty, festivaly, oslavy, svatby, městské slavnosti, venkovní divadla, letní kina. Žádná událost se bez dostatečného množství chemických záchodů neobejde. Pokud je kulturní událost vícedenní, zajistíme servis a údržbu mobilních WC tak, aby byly toalety další den jako nové.

Kombinace mobilních toalet a pisoárů

Použití přenosných pisoárů při krátkodobém i dlouhodobém pronájmu se již mnohokrát osvědčilo. Obzvláště při větším počtu uživatelů mužského pohlaví má kombinace s pisoáry velký význam. Snížíte zatížení mobilního WC, zabráníte vytváření front a prodloužíte intervaly pravidelného čištění.

Dlouhodobý pronájem

Na akci bude zhruba lidí.

Počet toalet:

Krátkodobý pronájem

Na akci bude zhruba lidí.

Počet toalet: