Mezinárodní den toalet

Mezinárodní den toalet – oslava hygienických zařízení a jejich přínosu pro zdraví

Od roku 2013 se každoročně slaví Světový den toalet, který připadá vždy na 19. listopadu. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že Mezinárodní den toalet je recesí a pokusem o vtip, opak je pravdou. Svátek byl ustanoven v rámci shromáždění OSN a je pod patronátem WTP (World Toilet Organization). Jeho cílem je nést poselství o důležitosti hygienického zázemí a kvalitních toalet v domácnostech i na pracovištích.

Na problémy s hygienou se musí upozorňovat

V rámci Mezinárodního dne toalet si připomínáme důležitost sanitární techniky a současně upozorňujeme na stále se vyskytující problémy s hygienou. Ačkoliv je úroveň toalet v našich končinách na velmi vysoké úrovni, což potvrzuje i kvalita mobilních toalet, dobré hygienické zázemí není ve světě samozřejmostí.

Téměř 2,5 miliardy osob trpí nedostatečným hygienickým zázemím a používá toaletu neadekvátní kvality. Podle odhadů více než 1 miliarda osob nepoužívá vůbec žádnou toaletu. Špatné hygienické návyky a zařízení jsou přitom hlavním důvodem k šíření závažných chorob a onemocnění.

Světový den toalet společně s aktivitami organizace WTP podporujeme a oceňujeme. Díky tomuto dni si tak mnohem více uvědomíme důležitost osobní hygieny a potřebu šíření osvěty v této oblasti.

Mobilní toalety zlepšují celkovou úroveň hygieny

Na zlepšování kvality hygienického zázemí se ve velké míře podílí i mobilní toalety. Díky WC kosmetice, dezinfekčním prostředkům či antibakteriálním gelům snižují riziko šíření nemocí na minimum.

Mobilní chemické toalety jsou v podstatě jediným možným řešením hygienického zázemí bez ohledu na místo umístění. Nevyžadují vodovodní přívod ani kanalizaci, nezáleží tak, budou-li umístěny na staveništi či louce, vzdálené několik kilometrů od obce.

Umístěním mobilních WC rovněž snižujete nutkání pracovníků a návštěvníků akcí vykonávat potřebu ve volné přírodě. Tím se opět postaráte o zajištění dostatečného hygienického standardu a minimalizujete ekologické zatížení, stejně jako šíření nevábného zápachu.

Věříme, že právě Světový den toalet je jednou z možností, jak klienty přesvědčit o důležitosti hygienického zázemí. Měníme nevalnou pověst mobilních toalet a postupně budujeme ideu, že jsou z hlediska kvality plnohodnotnou alternativou ke klasickým záchodům a dalším sanitárním zařízením.